Условия за ползване

Общи положения

Уебсайтът е собственост и управляван от “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”, ЕИК: 201993101, ДДС No: BG201993101, България, гр. Търговище, ул. Урвич 3,МОЛ: Любомир Жечев. Всички имена, марки, търговски марки и лога в сайта са собственост на “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”.

Всички имена, марки, търговски марки и лога са защитени от авторското право и не могат да бъдат използвани без позволение от “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”.

Съдържанието на сайта от тип текст, графики, икони, изображения, видео, аудио файлове и софтуер са собственост на “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”.

Тегленето на съдържание от сайта е единствено позволено в случай, че е за лична употреба, не бъде използвано с търговската цел и авторското право не бъде нарушено. Съдържанието на сайта не може да бъде копирано, препубликувано или разпространявано за публични или търговски цели.

“ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД” не гарантира точността на информацията в сайта. В случай, че запишете неточна информация на сайта, приканваме Ви, да се свържете с нас.

“ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД” има право да променя съдържанието на сайта по всяко време без предупреждение. Ако връзката от сайта води към сайта, който не е собственост на „ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД“, компанията не гарантира съдържанието на този сайт.

Линкове лидери към сайтове собственост на трето лице са създадени за удобство на потребителя, което е поема отговорност при посещение на такива сайтове.

Дефиниции

Продавач: “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”: ЕИК: 201993101, ДДС No: BG201993101, България, гр. Търговище, ул. Урвич 3,МОЛ: Любомир Жечев. Имейл: info@hater.bg , Телефон за връзка: 0878 79 14 24 .

Възможност за връзка по телефона: Понеделник до Петък / 09:00 – 18:00 часа

Купувач: физическо лице, което е на законна възраст и което не действа в контекста на упражняване на професия или извършване на стопанска дейност, с което продавачът сключва споразумение.

Поръчка: добавена поръчка от процедурата на купувача в съответствие с описаната в член 2.1, за доставка на един или повече продукти.

Продукт: продукт на “ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД”, който продавачът предлага за продажба на сайта. Покупна цена: цена, посочена в сайта на продукта, включително ДДС и транспортните разходи.

Споразумение: Поръчката, която Продавачът е приел като такъв. Онлайн магазин: hater.bg

Секция 1 - Приложимост към Общите условия

1.1.

Тези общи условия, които се публикуват онлайн от продавача, определят всички оферти, поръчки, споразумения и други правни отношения между купувача и продавача по отношение на услугата на сайта. Включително закупуване на продукта на или чрез уебсайта.

Секция 2 - Метод и дати на доставка

2.1.

Изпращането ще става с превозвач, определен от ПРОДАВАЧА.

2.2.

След като договорът бъде сключен, ПРОДАВАЧЪТ ще изпрати продуктите възможно най-бързо, (в рамките на 14 дни) на посочения от КУПУВАЧА адрес. Това е при условие, че ПРОДАВАЧЪТ е получена пълната стойност на продукта, или в договора е включено плащане при получаване на продукта.

2.3.

Продавачът ще извърши доставката в съответствие с договорените дати. Купувачът признава, че датите за доставка се основават на обстоятелства, които могат да бъдат продиктувани от трети лица, отговорни за преноса и предоставянето на пратките.

2.4.

В 14 (четиринадесет дневен срок) след сключването на договора, в случай че доставката се забави или, че дадената поръчка не може да бъде изпратена изцяло или отчасти, ПРОДАВАЧЪТ има право да разпадне договора, напълно безплатно и да уведоми КУПУВАЧА за това.

2.5.

Рискът по отношение на щетите или загубите на продуктите ще бъде преработен на купувача от момента, в който продуктите са доставени.

Раздел 3 - Цени и начини на плащане

3.1.

Цените, посочени в уебсайта, деноминирани в местна валута или в евро, включват данък върху добавената стойност (DDS) и не включват разходите за доставка. Разходете по връщане на артикули ще поети от Продавача. Общата дължина на цената на покупката ще бъде посочена при поставянето на поръчката и споразумението при потвърждаване на това.

3.2.

Продавачът има право да коригира периодично посочените в сайта цени, без да е необходимо известие. Цените, посочени в момента на доставка на поръчката, се считат за цени, които са част от споразумението.

3.3.

Плащането може да бъде извършено по методите, посочени в сайта, и трябва да бъде направено в рамките на 14 дни след доставката на продукта.

3.4.

Купувачът е длъжен да сигнализира Продавача за възникване на проблеми или някакви грешки във въвеждането на данни по време на плащане.

3.5.

В случай, че Купувачът превиши срока за плащане, той ще бъде в неизпълнение по закона и Продавачът ще има право да начислява лихва върху дългата сума от датата на падежа.

Секция 4 - Право на връщане на стока

4.1.

Купувачът има право да върне продукта, който е доставен безплатно, в рамките на 90 дни след получаването, без да се посочва какво и дали е причината за връщането само ако: Продуктът не е повреден и няма дефекти Продуктът се връща в оригиналната опаковка, заедно с всички етикети, по начин, по който е бил получен Купувачът няма право да обменя продукта с друг продукт. Ако купувачът желае да закупи друг продукт, той/тя ще трябва да направи нова поръчка на сайта.

4.2

В случая, посочен в предходния раздел, продавачът възстановява покупната цена възможно най-бързо (в рамките на 30 дни), след като ФОРЧЪН ЮНИЪН ООД получи върнатите стоки. Ако не се върнат всички продукти, които са били част от споразумението, Продавачът има право да приспадне оригиналните разходи за доставка от цената на покупката, която трябва да бъде възстановена, тъй като за продуктите, които не са върнати, ще бъдат дълги същите суми.

Секция 5 - Форсмажорни условия

5.1.

Продавачът не носи отговорност за каквото и да е било вредно в резултат на забавяне на доставка или недоставяне на продукт, поради обстоятелства, които възпрепятстват Продавача да изпълни задълженията си в съответствие със закона, правния акт или в съответствие с общоприетите стандарти в случай на война , заплаха от война, гражданска война, бунтове, ден на национален траур, обявен от правителството, стачки, проблеми с транспорта, търговски ограничения, проблеми с митническите органи, пожар, наводнение, земетресение, фалит на трети лица, ангажирани от Продавача, провал на доставчиците, прекъсване на доставките на трети лица, прекъсване включително на вода и електричество, както и други сериозни прекъсвания на търговските операции на Продавача или трети лица, участващи в търговския процес.

5.2.

Ако в резултат на ситуацията се свързва с непреодолима сила, Продавачът не изпълнява задълженията си, той има право да изпълни частично или да не изпълни договора, без Продавача да е задължен да заплати на купувача обезщетение в това отношение.

Секция 6 - Оплаквания

6.1

Давайте за връзка с Продавача и трети страни, които са ангажирани да обработват жалби, могат да бъдат използвани като резултати, като използвате нашата страница "Контакти".

6.2

Купувачът ще бъде длъжен да инспектира Продукта, когато бъде доставен, и да уведоми Продавача в разумен срок в случай, че има видими дефекти или други оплаквания относно изпълнението на Споразумението. Такива оплаквания трябва да бъдат представени в писмена форма и трябва да бъдат напълно и ясно обосновани.

6.3

Продавачът ще отговори на всички жалби, които получават в срок от 14 дни след получаването им. Продавачът уведомява Купувача в срок от 14 дни, ако е предвидено, че жалбата ще изисква по-дълъг срок за обработка, като е посочен срокът, в който Купувачът може да очаква да получи отговор.

6.4

Купувачът признава, че: незначителните отклонения и отклонения, които обикновено се считат за приемливи по отношение на качеството, размера, цвета, начина на производство и т.н., на продуктите, или отклоненията, които не могат да бъдат избегнати, не представляват основателна причина за отдаване на жалба. Такива оплаквания или жалби относно отстраняването на продукти от сайта не са основателни. Продавачът няма да носи отговорност за щети, които Купувачът понася в резултат на такива отклонения.

6.5

Купувачът трябва да открие пълно съдействие в случай, че Продавачът изиска връщане на продукта. Купувачът трябва незабавно да уведоми Продавачът в случай, че се подозира дефект, запознат с безопасността, който може да бъде отстранен.

Секция 7 - Права на интелектуална собственост

7.1

Всички и всички марки, имена на продукти, лога, модели и дизайн (наричани по долу ИП), които са изобразени в Продукти, или са свързани с продуктите, са собственост на Продавача или на едно или повече от неговите дружества. Купувачът признава правото на собственост на Продавача по отношение на правото на интелектуална собственост и ще се въздържа от състава и, по какъвто и да е начин.

7.2

Повече за правата на интелектуална собственост може да се направи тук.

Секция 8 - Задържане на собствеността

8.1

Продавачът запазва собствеността си за всички стоки, които ще бъдат доставени, докато следните задължения към него не са спазени изцяло: Изпълнението и задълженията, които (включително задълженията за плащане), купувачът е в размер на отношението към всички стоки, които са били или ще бъдат доставени според направеното споразумение; Претенции от страна купувача въз основа на нарушение в съответствие с това споразумение;

Раздел 9 - Гаранции и отговорност

9.1.

Продавачът е задължен по закон да предостави продукт, който отговаря на договора с купувача.

9.2.

Продавачът не носи отговорност за каквото и да е косвени, допълнителни или следващи стойности от каквото и да е било вид. При никакви обстоятелства пряката стойност, за който продавачът не носи правна отговорност спрямо купувача, не надвишава покупната цена. Тази разпоредба няма за цел да изключи отговорността на продавача в случай на телесна повреда или смърт.

9.3.

Продавачът се позовава на отказ от отговорност във връзка с неговата отговорност по отношение на сайта и използването на сайта.

Раздел 10 - Приложим прав закон

10.1.

За това споразумение се прилага правото на държавата, в която пребивавате.

Раздел 11 - Невалидни разпоредби

11.1.

В случай че някое от изпълнението, съдържащо се в настоящите Общи условия, е невалидно: * останалите разпоредби, съдържащи се в настоящите Общи условия, ще останат в сила; * невалидната разпоредба ще трябва да бъде тълкувана или преобразувана във валидна разпоредба, имаща всичко това във всяка възможна степен;

Раздел 12 - Изменение на общите условия

Продавачът има право да промени тези Общи условия от време на време. Най-новата версия на Общите условия ще бъде добавена към сайта.

Купувачът винаги трябва да бъде след това с настоящите Общи условия, преди да използвате сайта. Ако Купувачът не може да се запознае с Общите условия чрез Интернет, Продавачът ще изпрати на Купувача копие от най-новата версия на Общите условия чрез електронна поща.

Как мога да се свържа с вас?

Можете да се свържете с нас по няколко начина. Можете да не изпратите имейл на info@hater.bg , да не се обадите на 0878 79 14 24 или можете да ни напишете в нашата онлайн форма.

Последно променен: Януари (01) 202 2 год.